Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 45   หน้าที่: 1/2

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

(A0873) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 5"x 5"x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 5 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.) เทียบเท่าพิมพ์เค้ก ขนาด 1 ปอนด์

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0147) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 6"x 6"x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.) เทียบเท่าพิมพ์เค้ก ขนาด 2 ปอนด์

ราคา 75.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5A00221) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 7 x 7 x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาดวัดก้นถาด 7 x 7 นิ้ว สูง 1 1/2 นิ้วทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.) เทียบเท่าพิมพ์เค้ก ขนาด 3 ปอนด์

ราคา 75.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0145) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 7 x 7 x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 7 นิ้ว x ยาว 7 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.) เทียบเท่าพิมพ์เค้ก ขนาด 3 ปอนด์

ราคา 75.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0210) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 8 x 8 x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 8 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 75.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0110) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 8"x 8"x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 8 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0211) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 9 x 9 x 1 1/2 นิ้ว ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 9 นิ้ว x ยาว 9 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0146) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 9"x 9"x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 9 นิ้ว x ยาว 9 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0022) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 10 x 10 x 1 1/2 นิ้ว ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว x สูง 1 นิ้วครึ่ง (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 85.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0044) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 10 x 10 x 2 นิ้ว ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 85.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0207) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11" x 11" x 1 1/2" ขอบตรง

ขนาด วัดในไม่รวมลวด ขนาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 11 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว วัดก้น ขนาด11 นิ้ว x 11 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0148) ถาดอลูมิเนียม วัดใน ขนาด 12 x 12 x 2 นิ้ว ขอบตรง

ถาดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 12 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขอบตรง ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 125.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถาดอลูมิเนียม ขนาด 6" x 8" x 1" ขอบเอียง วัดใน

ขนาดวัดปากไม่รวมขอบลวด กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 8 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว ขอบเอียง ขนาดวัดปากรวมลวด กว้าง 6 1/2” x 8 1/2” ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0109) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 7 x 11 x 1" ขอบเอียง วัดใน

ขนาดวัดปากไม่รวมขอบลวด กว้าง 7 นิ้ว x ยาว 11 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว ขอบเอียง ขนาดวัดปากรวมลวด กว้าง 7 1/2” x 11 1/2”

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0036) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 7 x 11 x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด วัดปากรวมลวด กว้าง 7 1/2 นิ้ว x ยาว 11.5 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว (วัดในไม่รวมลวด ขนาด กว้าง 7 นิ้ว x ยาว 11 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว) วัดก้น ขนาด 7 นิ้ว x 11 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0062) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 8 x 12 x 1 1/2" ขอบตรง

ขนาด วัดในไม่รวมลวด ขนาด กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว วัดก้น ขนาด 8 นิ้ว x 12 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 85.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0638) ถาดอลูมิเนียม 10"x 12"x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด วัดก้นถาด กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0043) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 10 x 12 x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0021) ถาดอลูมิเนียม 10"x 13"x 1" ขอบเอียง วัดใน

ขนาด วัดปากถาด (วัดใน ไม่รวมลวด) กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 13 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0037) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 10 x 14 x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาดวัดก้นถาด (ไม่รวมขอบลวด) กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 14 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว ขนาดวัดปากรวมขอบลวด กว้าง 10 1/2” x ยาว 14 1/2” ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 95.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0046) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11 x 15 x 1 นิ้ว ขอบเอียง วัดใน

ขนาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 15 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากถาดรวมขอบลวด กว้าง 11 1/2” x ยาว 15 1/2” ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 95.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0038) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11 x 15 x 1 นิ้ว ขอบตรง

ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 15 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากรวมขอบลวด กว้าง 11 1/2” x ยาว 15 1/2“ ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 95.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0042) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11 x 15 x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 15 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากรวมขอบลวด กว้าง 11 1/2” x 15 1/2” ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 105.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0150) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11"x 15"x 2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด วัดก้นถาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 15 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากถาดรวมขอบลวด กว้าง 11 1/2” x ยาว 15 1/2” ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 135.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0039) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11 x 16 x 1 นิ้ว ขอบเอียง วัดใน

ขนาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 16 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากรวมลวด กว้าง 29.5 cm. x ยาว 42 cm. x สูง 2.5 cm. ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 110.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0010) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 11 x 16 x 1 นิ้ว ขอบตรง

ขนาด วัดก้นถาด กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 16 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากถาดรวมขอบลวด กว้าง 11 1/2" x 16 1/2" ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 110.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0877) ถาดขอบตรงวัดใน 11 x 16 x 1 1/2"

ขนาดวัดก้นถาด (ไม่รวมขอบลวด) กว้าง 11 นิ้ว x ยาว 16 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว ขนาดวัดปากรวมขอบลวด กว้าง 11 1/2” x ยาว 16 1/2” ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 120.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0045) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 13 x 18 x 1 นิ้ว ขอบเอียง วัดใน

ขนาด กว้าง 13 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) (ขนาดวัดก้นถาด 31 cm.x 44 cm.) ขนาดวัดปากถาด รวมลวด 13 1/2" x 18 1/2" ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 115.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0040) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 13 x 18 x 1 นิ้ว ขอบตรง

ขนาด กว้าง 13 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากรวมขอบลวด กว้าง 13 1/2” x ยาว 18 1/2” (34.2 cm. X 47.1 cm.) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 115.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0041) ถาดอลูมิเนียม ขนาด 13 x 18 x 1 1/2" ขอบตรง วัดใน

ขนาด วัดก้นถาด กว้าง 13 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว x สูง 1 1/2 นิ้ว (วัดใน ไม่รวมลวด) ขนาดวัดปากรวมขอบลวด กว้าง 13 1/2" x 18 1/2" ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.)

ราคา 120.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1 | 2

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย