Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 28   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55101) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 8 (ปาก 8 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 110.00 บาท

ขนาด วัดปาก 8 cm. x วัดก้น 6.5 cm. x. สูง 2.5 cm ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 7.5 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55102) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 8 (ปาก 8 cm.) (60ใบ/แถว)

ราคา 500.00 บาท

ใน 1 แถวมี 60 ใบ (5โหล) ขนาด วัดปาก 8 cm. x วัดก้น 6.5 cm. x. สูง 2.5 cm ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 7.5 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55104) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 10 (วัดปาก 9 cm.) (12ใบ/แพค)

ราคา 120.00 บาท

ขนาด วัดปาก 9 cm. x วัดก้น 7 cm. x สูง 3.7 cm. ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 8.5 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55105) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 10 (วัดปาก 9 cm.) (60ใบ/แถว)

ราคา 530.00 บาท

ทำจากอลูมิเนียม ขนาดวัดปาก 9 ซม. ใน 1 แถวบรรจุ 60 ใบ (5โหล) ขนาด วัดปาก 9 cm. x วัดก้น 7 cm. x สูง 3.7 cm. ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 8.5 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55107) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 11 (วัดปาก 10 cm.) (12ใบ/แพค)

ราคา 130.00 บาท

ขนาด วัดปาก 10 cm. x วัดก้น 8 cm. x สูง 4 cm. ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 9.5 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55108) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 11 (วัดปาก 10 cm.) (60ใบ/แถว)

ราคา 570.00 บาท

ขนาด วัดปาก 10 cm. x วัดก้น 8 cm. x สูง 4 cm. ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 9.5 cm. ใน 1 แถวบรรจุ 60 ใบ (5โหล)

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55110) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 12 (วัดปาก 11 cm.) (12ใบ/แพค)

ราคา 140.00 บาท

ขนาด วัดปาก 11 cm. x วัดก้น 8.5 cm. x สูง 4.5 cm. ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 10 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55111) พิมพ์ขันข้าวอลูมิเนียม เบอร์ 12 (วัดปาก 11cm.) (60ใบ/แถว)

ราคา 600.00 บาท

ขนาด วัดปาก 11 cm. x วัดก้น 8.5 cm. x สูง 4.5 cm. ขนาดวัดปาก ภายในไม่รวมขอบ กว้าง 10 cm. ใน 1 แถวบรรจุ 60 ใบ (5โหล)

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(567071) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #7 (วัดปาก 7 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 84.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 7 cm. x วัดก้น 5.5 cm. x สูง 2.5 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(567070) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #7 (วัดปาก 7 cm.) (60 ใบ/แถว)

ราคา 350.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 7 cm. x วัดก้น 5.5 cm. x สูง 2.5 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670751) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #7.5 (วัดปาก 7.5 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 84.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 7.7 cm. x วัดปากภายใน 7.5 cm. x วัดก้น 6.2 cm. x สูง 2.7 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670750) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #7.5 (วัดปาก 7.5 cm.) (60 ใบ/แถว)

ราคา 350.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 7.7 cm. x วัดปากภายใน 7.5 cm. x วัดก้น 6.2 cm. x สูง 2.7 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(567081) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #8 (วัดปาก 8 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 90.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 8 cm. x วัดปากภายใน 7.6 cm. x วัดก้น 6.4 cm. x สูง 3 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(567080) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #8 (วัดปาก 8 cm.) (60 ใบ/แถว)

ราคา 380.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 8 cm. x วัดปากภายใน 7.6 cm. x วัดก้น 6.4 cm. x สูง 3 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670101) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #10 (วัดปาก 9.5 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 100.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 9.5 cm. x วัดปากภายใน 9 cm. x วัดก้น 7.3 cm. x สูง 3.5 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670100) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #10 (วัดปาก 9.5 cm.) (60 ใบ/แถว)

ราคา 430.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 9.5 cm. x วัดปากภายใน 9 cm. x วัดก้น 7.3 cm. x สูง 3.5 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670111) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #11 (วัดปาก 10 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 110.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 10 cm. x วัดปากภายใน 9.5 cm. x วัดก้น 8 cm. x สูง 4 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670110) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #11 (วัดปาก 10 cm.) (60 ใบ/แถว)

ราคา 460.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 10 cm. x วัดปากภายใน 9.5 cm. x วัดก้น 8 cm. x สูง 4 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670121) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #12 (วัดปาก 10.5 cm.) (12 ใบ/แพค)

ราคา 120.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 10.5 cm. x วัดปากภายใน 10 cm. x วัดก้น 8.5 cm. x สูง 4 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5670120) พิมพ์ขันข้าว ตราม้า #12 (วัดปาก 10.5 cm.) (60 ใบ/แถว)

ราคา 490.00 บาท

ขนาด วัดปาก+ขอบ 10.5 cm. x วัดปากภายใน 10 cm. x วัดก้น 8.5 cm. x สูง 4 cm. ทำจากอลูมิเนียม สามารถนำเข้าเตาอบ หรือนำไปนึ่งได้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(553310) ถาดขนมหม้อแกง (ไม่มีหู) (10ใบ/แพค)

ราคา 80.00 บาท

ขนาด วัดปากถาด(รวมขอบลวด) กว้าง 11.5 cm.x11.5 cm.x สูง 3.5 cm. ขนาดปากภายใน กว้าง 11 cm.x11 cm. ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 9.7 cm.x 9.7 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55331) ถาดขนมหม้อแกง ไม่มีหู (50ใบ/แถว)

ราคา 295.00 บาท

ขนาด วัดปากถาด(รวมขอบลวด) กว้าง 11.5 cm.x11.5 cm.x สูง 3.5 cm. ขนาดปากภายใน กว้าง 11 cm.x11 cm. ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 9.7 cm.x 9.7 cm.

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55332) ถาดขนมหม้อแกง ไม่มีหู (600ใบ/ลัง)

ราคา 2,670.00 บาท

ขนาด วัดปากถาด(รวมขอบลวด) กว้าง 11.5 cm.x11.5 cm.x สูง 3.5 cm. ขนาดปากภายใน กว้าง 11 cm.x11 cm. ขนาดวัดก้นถาด กว้าง 9.7 cm.x 9.7 cm. บรรจุ 600 ใบ/ลัง

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55710) กรวยทำ Cream Horns แบบหนา (2ขิ้น/แพค)

ราคา 80.00 บาท

กรวย หรือโลหอย อลูมิเนียมหนา ความยาว 13.5 cm. X 2.5 cm. สำหรับทำครีมฮอร์น หรือขนมปังไส้

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55717) กรวยพันขนมอลูมิเนียม เล็ก

ราคา 15.00 บาท

ขนาด 10.5 cm. x 2.5 cm. กรวยอลูมิเนียม สำหรับทำขนมครีมฮอร์น (โลหอย)

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55718) กรวยพันขนมอลูมิเนียม กลาง

ราคา 20.00 บาท

ขนาด 13.5 cm. x 3 cm. กรวยอลูมิเนียม สำหรับทำขนมครีมฮอร์น (โลหอย)

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55719) กรวยพันขนมอลูมิเนียม ใหญ่

ราคา 25.00 บาท

ขนาด 15.5 cm. x 3.5 cm. กรวยอลูมิเนียม สำหรับทำขนมครีมฮอร์น (โลหอย)

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (55780) พิมพ์ขันข้าว M-B06 (8.5x7.2x5 cm.)

ราคา 38.00 บาท

พิมพ์เค้ก M-B06 ขนาดวัดปาก ไม่รวมขอบลวด 8.5 cm. x วัดก้นถ้วย 7.2 cm. x สูง 5 cm. พิมพ์เค้กทรงกลม ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

1

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย