Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 22   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

(A0719) พิมพ์ขนมปังลูกเต๋า+ฝา 7x7x7 cm

พิมพ์ขนมปังสี่เหลี่ยมจตุรัส มินิ พร้อมฝาปิด ขนาด วัดใน กว้าง 7 cm. xยาว 7 cm. x สูง 7 cm. (2 6/8" x 2 6/8" x 2 6/8") ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.) สำหรับทำขนมปังโทสต์ หรือขนมปังไส้ แบบญี่ปุ่นค่ะ

ราคา 120.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0718) พิมพ์ขนมปังลูกเต๋า+ฝา 10x10x10 cm. ( 4" x 4" x 4")

พิมพ์ขนมปังสี่เหลี่ยมจตุรัสลูกเต๋า พร้อมฝาปิด ขนาด วัดใน กว้าง 4 นิ้ว xยาว 4 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว (หรือ 10x10x10 cm.) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 26 (หนา 0.46 mm.) สำหรับทำขนมปังโทสต์ หรือขนมปังไส้ แบบญี่ปุ่นค่ะ

ราคา 140.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0121) พิมพ์ขนมปังโทสต์+ฝา 5"x12"x5"

ทำจากอลูมิเนียม #22 (หนา 0.71 mm.) ขนาดวัดก้น และวัดปากภายใน (ไม่รวมลวด) กว้าง 5 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว x สูง 5 นิ้ว

ราคา 260.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0022) พิมพ์ขนมปังใหญ่ธรรมดา+ฝา (11 1/2")

ขนาดพิมพ์ วัดปาก ด้านใน กว้าง 3 5/8 นิ้ว x ยาว 11 1/2 นิ้ว x สูง 3 1/2 นิ้ว วัดก้นพิมพ์ กว้าง 3 1/2" x ยาว 11" ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 24 (หนา 0.56 mm.) พร้อมฝาปิด

ราคา 130.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0017) พิมพ์ขนมปังใหญ่พิเศษ+ฝา (12")

ขนาดพิมพ์ วัดปาก ด้านใน กว้าง 4" x ยาว 12" x สูง 3 6/8" วัดก้นพิมพ์ กว้าง 3 6/8 นิ้ว x ยาว 11 1/2 นิ้ว ครึ่ง x สูง 3 6/8 นิ้ว ขนาดพิมพ์ วัดใน ปากพิมพ์ กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว ครึ่ง x สูง 3 6/8 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 24 (หนา 0.56 mm.) พร้อมฝาปิด

ราคา 140.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0012) พิมพ์ขนมปังUFM+ฝา (13")

ขนาดพิมพ์ วัดปาก ด้านใน กว้าง 4 นิ้ว 3 หุน x ยาว 13 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว วัดก้นพิมพ์ กว้าง 3 6/8 นิ้ว x ยาว 12 1/2 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 24 (หนา 0.56 mm.) พร้อมฝาปิด

ราคา 150.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (0058) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 1

ขนาด วัดปากรวมลวด 7.4 x 9.2 x 3.3 cm. (วัดใน ขนาด 6.5 x 8.5 x 3.3 cm.) วัดก้น ขนาด 5 cm. x 7 cm. ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 26.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0059) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 2

ขนาด วัดปากรวมลวด 7.5 cm. x 9.5 cm. x 4.5 cm. (วัดใน ขนาด 6.8 cm.x 8.7 cm. x 4.5 cm.) วัดก้น ขนาด 5 cm. x 7 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 27.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0060) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 3

ขนาด วัดปากรวมลวด 7 cm. x 10.5 cm. x 5.2 cm. (วัดใน ขนาด 6.2 cm. x 9.3 cm. x 5.2 cm.) วัดก้น ขนาด 4.5 cm. x 7.5 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 28.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0061) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 4

ขนาด วัดปากรวมลวด 7.5 cm.x 12.3 cm. x 5 cm. (วัดใน ขนาด 7 cm.x 11.5 cm. x 5 cm.) วัดก้น ขนาด 5.2 cm. x 9.5 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 30.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0062) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 5

ขนาด วัดปากรวมลวด 8.2 cm. x 13.2 cm.x 5.3 cm. (วัดใน ขนาด 7.5 cm. x 12.5 cm.x 5.3 cm.) วัดก้น ขนาด 5.7 cm. x 10.7 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 33.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0064) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 6

ขนาด วัดปากรวมลวด 9.2 cm. x 16.6 cm. x 5.5 cm. (วัดใน ขนาด 8 x 16 x 5.5 cm.) วัดก้น ขนาด 6.8 cm. x 14 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 35.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0065) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 7

ขนาด วัดปากรวมลวด 10.5 cm. x 19.5 cm. x 7.5 cm. (วัดใน ขนาด 9.5 cm. x 18.5 cm. x 7.5 cm.) วัดก้น ขนาด 7.5 cm. x 16 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 37.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0066) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 8

ขนาด วัดปากรวมลวด 10.5 cm. x 22.5 cm. x 7.5 cm. (วัดใน ขนาด 9.7 cm.x 21.5 cm. x 7.5 cm.) วัดก้น ขนาด 7.5 cm.x 18.5 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 41.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0067) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 9

ขนาด วัดปากรวมลวด 10.5 cm. x 26.3 cm. x 7.5 cm. (วัดใน ขนาด 9.5 cm. x 25.5 cm. x 7.5 cm.) วัดก้น ขนาด 7.5 cm. x 22.5 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 43.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5908630) พิมพ์บัตเตอร์ A-02

ขนาด วัดใน 11.3 x 6.3 x สูง 3.2 cm. ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี

ราคา 35.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5908632) พิมพ์บัตเตอร์ปั๊ม M-A03 (ยาว 5 1/2")

ขนาด วัดใน 13.7 x 8 x สูง 6.5 cm. ขนาดวัดก้น 11.5 x 6 x สูง 6.5 cm.ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี

ราคา 43.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(A0583) พิมพ์บัตเตอร์ เบอร์ 8 เจาะรู 3 mm. (พิมพ์ขนมปังไส้)

พิมพ์เจาะรู ขนาด 3 มม. จำนวน 3 รู ที่ก้นพิมพ์ เหมาะสำหรับทำขนมปัง ขนาดพิมพ์ วัดปากรวมลวด 10.5 cm. x 22.5 cm. x 7.5 cm. (วัดใน ขนาด 9.7 cm.x 21.5 cm. x 7.5 cm.) วัดก้น ขนาด 7.5 cm.x 18.5 cm. ทำจากอลูมิเนียมเบอร์ 30 หนา 0.32 mm.

ราคา 40.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0021) (ชุด3อันติด) พิมพ์ขนมปังใหญ่ธรรมดา ชุดยาว+ฝา

พิมพ์ขนมปังชุด 3 อันติด ขนาดพิมพ์ กว้าง 3 5/8 นิ้ว x ยาว 11 1/2 นิ้ว x สูง 3 1/2 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 24 (หนา 0.56 mm.) พร้อมฝาปิด พิมพ์ขนมปัง สำหรับทำขนมปังแซนด์วิช หรือขนมปังกระโหลก ขนมปังเบกอรี่ต่างๆ

ราคา 400.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0016) (ชุด3อันติด) พิมพ์ขนมปังใหญ่พิเศษ ชุดยาว+ฝา

ขนาดพิมพ์ กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว x สูง 3 6/8 นิ้ว (วัดปาก ไม่รวมลวด) ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 24 (หนา 0.56 mm.) พร้อมฝาปิด พิมพ์ขนมปัง สำหรับทำขนมปังแซนด์วิช หรือขนมปังกระโหลก ขนมปังเบกอรี่ต่างๆ

ราคา 430.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(0011) (ชุด 3 อันติด) พิมพ์ขนมปังUFM ชุดยาว+ฝา

ขนาดพิมพ์ กว้าง 4 3/8 นิ้ว x ยาว 13 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว ทำจากอลูมิเนียม เบอร์ 24 (หนา 0.56 mm.) พร้อมฝา พิมพ์ขนมปัง สำหรับทำขนมปังแซนด์วิช หรือขนมปังกระโหลก ขนมปังเบกอรี่ต่างๆ

ราคา 460.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (55291) พิมพ์ปั๊ม บัตเตอร์ #M-A01 (ยาว 5")

ขนาดวัดใน (ไม่รวมขอบ) วัดปาก กว้าง 7 cm. x ยาว 12.8 cm. x สูง 3.5 cm.วัดก้น กว้าง 6 cm. x ยาว 11.8 cm. x สูง 3.5 cm.

ราคา 37.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย