Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 26   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

(5B270) หัวบีบสำเร็จ หัวโดม #270

หัวบีบรัสเซีย หัวโดม ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวใหญ่ สำหรับตกแต่งคัพเค้ก หรือบีบวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ (สินค้านำเข้า)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B271) หัวบีบสำเร็จ หัวโดม #271

หัวบีบรัสเซีย หัวโดม ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวใหญ่ สำหรับตกแต่งคัพเค้ก หรือบีบวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ (สินค้านำเข้า)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B272) หัวบีบสำเร็จ หัวโดม #272

หัวบีบรัสเซีย หัวโดม ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวใหญ่ สำหรับตกแต่งคัพเค้ก หรือบีบวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ (สินค้านำเข้า)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B273) หัวบีบสำเร็จ หัวโดม #273

หัวบีบรัสเซีย หัวโดม ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวใหญ่ สำหรับตกแต่งคัพเค้ก หรือบีบวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ (สินค้านำเข้า)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B274) หัวบีบสำเร็จ หัวโดม #274

หัวบีบรัสเซีย หัวโดม ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวใหญ่ สำหรับตกแต่งคัพเค้ก หรือบีบวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ (สินค้านำเข้า)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B275) หัวบีบสำเร็จ หัวโดม #275

หัวบีบรัสเซีย หัวโดม ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวใหญ่ สำหรับตกแต่งคัพเค้ก หรือบีบวิปครีมตกแต่งเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ (สินค้านำเข้า)

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9901) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9901

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9902) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9902

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9903) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9903

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9905) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9905

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9906) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9906

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9910) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9910

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9911) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9911

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9912) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9912

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9913) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9913

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5B9914) หัวบีบดอกไม้สำเร็จรูป #9914

หัวบีบครีมขนาดจัมโบ้ (ใช้คู่กับน๊อตล็อคหัวบีบขนาดจัมโบ้) หัวบีบทำจากสแตนเลส ไม่มีรอยต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวบีบ 2.4 cm. x ฐานกว้าง 3.5 cm. x สูง 4 cm. สามารถบีบครีมเป็นลายดอกไม้ 3มิติได้อย่างง่าย และสวยงาม

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9901) หัวบีบสำเร็จรูป #9901 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9902) หัวบีบสำเร็จรูป #9902 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9903) หัวบีบสำเร็จรูป #9903 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9905) หัวบีบสำเร็จรูป #9905 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9906) หัวบีบสำเร็จรูป #9906 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9910) หัวบีบสำเร็จรูป #9910 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9911) หัวบีบสำเร็จรูป #9911 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9912) หัวบีบสำเร็จรูป #9912 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9913) หัวบีบสำเร็จรูป #9913 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(SET#9914) หัวบีบสำเร็จรูป #9914 + น๊อตจัมโบ้

จับคู่ราคาพิเศษ ซื้อหัวบีบครีมจัมโบ้ พร้อมน๊อตล็อคเป็นชุด จากปกติราคาชุดละ 140 บาท ลดเหลือเพียง 120 บาทเท่านั้นค่ะ

ราคา 100.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย