Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 40   หน้าที่: 1/2

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

(5100201) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #1 ลายถ้วยวุ้นปล่อง กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100202) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #2 ลายถ้วยวุ้น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100203) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #3 ลายถ้วยวุ้น ภาษาจีน กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100204) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #4 ลายกุหลาบ กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100205) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #5 ลายดอกบัว กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100206) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #6 ลายดอกบัวเล็กขอบลวดลาย กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100207) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #7 ลายดอกไม้บาน กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100208) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #8 ลายดอกดาวเรือง3ชั้น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100209) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #9 ลายภาษาจีนขอบหยัก3ชั้น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100210) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #10 ลายภาษาจีนขอบหยัก2ชั้น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100211) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #11 ลาย Happy Birth Day

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 85.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100212) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #12 ลายดอกไม้บาน4ชั้น สี่เหลี่ยม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 x 7.5 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100213) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #13 ลายกุหลาบ สี่เหลี่ยม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 x 7.5 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100214) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #14 ลายดอกทิวลิปบาน สี่เหลี่ยม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 x 7.5 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100215) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #15 ลายภาษาจีนหยัก2ชั้น สี่เหลี่ยม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 x 7.5 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100216) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #16 ลายภาษาจีนหยัก2ชั้น สี่เหลี่ยม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5 x 7.5 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100217) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #17 ลายดอกไม้5กลีบ4ชั้น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100218) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #18 ลายดอกไม้3ดอก กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100219) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #19 ลายหัวใจมังกรคู่ กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100220) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #20 ลายดอกกล้วยไม้บาน กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้งค่ะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100221) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #21 ลายดอกลีลาวดี กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100222) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #22 ลายดอกซากุระ2ชั้น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100223) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #23 ลายหงส์คู่ขอบหยัก กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100224) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #24 ลายผลไม้3อย่าง กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100225) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #25 ลายดอกทานตะวัน กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100226) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #26 ลายสับปะรดคู่ กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100227) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #27 ลายฝักข้าวโพด กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100228) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #28 ลายพวงองุ่น กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100229) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #29 ลายหมู3ตัว กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5100230) พิมพ์วุ้น2ชั้นสีชมพู #30 ลายปลาทองคู่ กลม

แม่พิมพ์ทำจากพลาสติกหนา สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายครั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5-10 cm. (ขนาดประมาณพิมพ์เค้ก 1/4 ปอนด์)

ราคา 80.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1 | 2

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย