Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 84   หน้าที่: 1/3

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

(5908641) พิมพ์เค้กปล่อง M-H06

ขนาด วัดปากพิมพ์ ภายใน 9.5 cm. x สูง 3 cm. พิมพ์เค้กปล่อง ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี (สินค้านำเข้าจีน)

ราคา 60.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5908637) พิมพ์เค้กปล่อง M-H02

ขนาด วัดปากพิมพ์ ภายใน 13 cm. x สูง 5.8 cm. พิมพ์เค้กปล่อง ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี (สินค้านำเข้าจีน)

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5908638) พิมพ์เค้กปล่อง M-H03

ขนาด วัดปากพิมพ์ ภายใน 18 cm. x สูง 6 cm. พิมพ์เค้กปล่อง ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี (สินค้านำเข้าจีน)

ราคา 130.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(5908639) พิมพ์เค้กปล่อง M-H04

ขนาด วัดปากพิมพ์ ภายใน 21.5 cm. x สูง 7 cm. พิมพ์เค้กปล่อง ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี (สินค้านำเข้าจีน)

ราคา 180.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(31021) พิมพ์เค้กปั๊มกลม หนา ขนาด 1/2 ปอนด์

ขนาดวัดปากภายใน 4.5" x วัดก้น 4.5" x สูง 2" ขนาดวัดปากพิมพ์รวมขอบลวด 5"

ราคา 60.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (31022) พิมพ์เค้กปั๊มกลม หนา ขนาด 1 ปอนด์

ขนาดวัดปากภายใน 6.2" x วัดก้น 6.2" x สูง 2.2" (15.5x15.5x5.6 cm.) ขนาดวัดปากพิมพ์รวมขอบลวด 6.4" (16.3 cm.) ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(31023) พิมพ์เค้กปั๊มกลม หนา ขนาด 2 ปอนด์

ขนาดวัดปากภายใน 7 1/2" x วัดก้น 7.2" x สูง 2 1/2" (18.5 cm.x18 cm.x6.5 cm.) ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (31024) พิมพ์เค้กปั๊มกลม หนา ขนาด 3 ปอนด์

ขนาดวัดปากภายใน 8.2" x วัดก้น 8" x สูง 3" (21 cm.x 20.5 cm.x 7.6 cm.) ขนาดวัดปากรวมลวด 22 cm. ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 110.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(31054) พิมพ์เค้กปั๊มกลม ขนาด 2 ปอนด์ ตื้น

ขนาดวัดปากภายใน 18.5 cm. x วัดก้น 18 cm. x สูง 3.3 cm. ขนาดวัดปากรวมลวด 19.2 cm. ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 75.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (31045) พิมพ์เค้กปั๊มกลม ขนาด 1/2 ปอนด์ (ถอดก้นได้)

ขนาดวัดปากภายใน 4.5" x วัดก้น 4.5" x สูง 2" ขนาดวัดปากพิมพ์รวมขอบลวด 5" ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 70.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (31046) พิมพ์เค้กปั๊มกลม ขนาด 1 ปอนด์ (ถอดก้นได้)

ขนาดวัดปากภายใน 6.2" x วัดก้น 6.2" x สูง 2.2" (15.5x15.5x5.6 cm.) ขนาดวัดปากพิมพ์รวมขอบลวด 6.4" (16.3 cm.) ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 90.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (31047) พิมพ์เค้กปั๊มกลม ขนาด 2 ปอนด์ (ถอดก้นได้)

ขนาดวัดปากภายใน 7 1/2" x วัดก้น 7.2" x สูง 2 1/2" (18.5 cm.x18 cm.x6.5 cm.) ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 105.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(31048) พิมพ์เค้กปั๊มกลม ขนาด 3 ปอนด์ (ถอดก้นได้)

ขนาดวัดปากภายใน กว้าง 21 cm. x วัดก้น 21 cm. x สูง 7.5 cm. ขนาดวัดปากพิมพ์รวมขอบ 22 cm. แม่พิมพ์ทำจากอลูมิเนียมหนา

ราคา 135.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55800) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจตุรัส 1/2 ปอนด์(4")

ขนาด กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 4 นิ้ว x สูง 1.6 นิ้ว พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 120.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55801) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจตุรัส 1 ปอนด์ (5")

ขนาด กว้าง 5 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 150.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55802) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจตุรัส 2 ปอนด์ (6")

ขนาด กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว 6 หุน (7 cm.) พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 190.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55803) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 3 ป.(7")

ขนาด กว้าง 7 นิ้ว x ยาว 7 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 220.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55804) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 ป.(8")

ขนาด วัดก้นพิมพ์ กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 8 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 250.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55805) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 5 ป.(9")

ขนาด กว้าง 9 นิ้ว x ยาว 9 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 290.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) (55806) พิมพ์เค้กถอดก้น สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 ป.(10")

ขนาด กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว พิมพ์เค้ก-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนาอย่างดี (สินค้านำเข้า)

ราคา 330.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55810) พิมพ์เค้กปั๊ม-ถอดก้น หัวใจ 3" (M-3")

(75x68x26 mm.) พิมพ์ปั๊ม-ถอดก้น รูปหัวใจ อลูมิเนียมหนาอย่างดี ขนาด กว้างสุด (ซ้ายไปขวา) 3 นิ้ว x ยาว (วัดบนลงล่าง) 2 นิ้วครึ่ง x สูง 1 นิ้ว

ราคา 50.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55812) พิมพ์เค้กปั๊ม-ถอดก้น หัวใจ 5" (M-5") (0.5 ป.)

(118x110x40 mm.) พิมพ์ปั๊ม-ถอดก้น รูปหัวใจ อลูมิเนียมหนาอย่างดี ขนาด กว้างสุด (ซ้ายไปขวา) 4 นิ้วครึ่ง x ยาว (วัดบนลงล่าง) 4 นิ้ว x สูง 1 นิ้วครึ่ง ขนาดเทียบเท่าพิมพ์เค้กครึ่งปอนด์

ราคา 95.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55813) พิมพ์เค้กปั๊ม-ถอดก้น หัวใจ 6" (M-6") (1ป.)

(142x134x45 mm.) พิมพ์ปั๊ม-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี ทรงหัวใจ ขนาด กว้างสุด (ซ้ายไปขวา) 5 นิ้วครึ่ง x ยาว (วัดบนลงล่าง) 5 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว ขนาดเทียบเท่าพิมพ์เค้ก 1 ปอนด์

ราคา 130.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55815) พิมพ์เค้กปั๊ม-ถอดก้น หัวใจ 3 ปอนด์ (M-8") (สินค้านำเข้า)

(198x178x60 mm.) พิมพ์ปั๊ม-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี ทรงหัวใจ ขนาด กว้างสุด (ซ้ายไปขวา) 7 1/2 นิ้ว x ยาว (วัดบนลงล่าง) 6 1/2 นิ้ว x สูง 2 1/2 นิ้ว ขนาดเทียบเท่า พิมพ์เค้ก 3 ปอนด์

ราคา 160.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55817) พิมพ์เค้กปั๊ม-ถอดก้น หัวใจ M-10" (4 ปอนด์)

พิมพ์ปั๊ม-ถอดก้น ทำจากอลูมิเนียมหนา อย่างดี ทรงหัวใจ ขนาด กว้างสุด (ซ้ายไปขวา) นิ้ว x ยาว (วัดบนลงล่าง) นิ้ว x สูง นิ้ว ขนาดเทียบเท่า พิมพ์เค้ก 4 ปอนด์

ราคา 200.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55065) ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมสูง M-B00

ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมทรงสูง ขนาดวัดปากถ้วย กว้าง 5 cm. x ก้นถ้วย 3.8 cm. x สูง 3.7 cm.

ราคา 20.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55066) ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมสูง M-B01

ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมทรงสูง ขนาดวัดปากถ้วย กว้าง 5.6 cm. x ก้นถ้วย 4 cm. x สูง 4.5 cm.

ราคา 25.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55067) ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมสูง M-B02

ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมทรงสูง ขนาดวัดปากถ้วย กว้าง 6.8 cm. x ก้นถ้วย 4.3 cm. x สูง 6 cm.

ราคา 30.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55068) ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมสูง M-B03

ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมทรงสูง ขนาดวัดปากถ้วย กว้าง 7.1 cm. x ก้นถ้วย 4.6 cm. x สูง 6.8 cm.

ราคา 35.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(55069) ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมสูง M-B08

ถ้วยคัพเค้กอลูมิเนียมทรงสูง ขนาดวัดปากถ้วย กว้าง 8.5 cm. x ก้นถ้วย 5.5 cm. x สูง 8 cm.

ราคา 45.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1 | 2 | 3

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย