Support
PuiThidaShop
098-9945965
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 32   หน้าที่: 1/2

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายดาวขาว พื้นม่วง (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายกุหลาบ พื้นฟ้า (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายหยดน้ำคละสี พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 50.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายตัดเค้ก พื้นม่วง (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายทาง พื้นขาวน้ำตาล (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายFull House พื้นฟ้าชมพู (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายช้าง-หัวใจ พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายหัวใจ พื้นฟ้า (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลาย Sweet Time พื้นสลับสี (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายดาวขาว พื้นแดง (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายจุดขาว พื้นน้ำเงิน (50ใบ/แถว)

ราคา 45.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายแพะลวดลาย พื้นครีม (50ใบ/แถว)

ราคา 50.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายทางตรงตั้ง ขาว น้ำเงิน (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายหัวใจพื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายทางจุด สลับเขียวม่วง (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายดอกไม้ พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายหัวใจ (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายหัวใจสก๊อต I Love U พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 50.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลวดลาย พื้นขาวน้ำตาล (50ใบ/แถว)

ราคา 50.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายดาว (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยักขนาดใหญ่ ลายซากุระ พื้นชมพู (50ใบ/แถว)

ราคา 50.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก (ใหญ่) ลาย DC (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm.ใน 1 แถว มี 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลาย สตรอเบอร์รี่-พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายจุดขาว-พื้นฟ้า (50ใบ/แถว)

ราคา 60.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายตะกร้า-พื้นชมพู(50ใบ/แถว) (สินค้าหมด)

ราคา 65.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm.ใน 1 แถว มี 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายมิคกี้ พื้นเหลือง (50ใบ/แถว)

ราคา 65.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายสตรอเบอรี่-พื้นแดง (50ใบ/แถว)

ราคา 65.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายจุดสี พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 65.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

(สินค้าหมด) ถ้วยปาเน็ตโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายจุดขาว-พื้นชมพู (50ใบ/แถว)

ราคา 65.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm.x วัดปาก 7 cm.x สูง 5.5 cm. สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ถ้วยปาเนทโทนขอบหยัก ขนาดใหญ่ ลายช้าง-หัวใจ พื้นขาว (50ใบ/แถว)

ราคา 65.00 บาท

ขนาด วัดก้น 6 cm. x วัดปาก 7 cm. x สูง 5.5 cm. ใน 1 แถว บรรจุ 50 ใบ สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยโดยไม่ต้องรองพิมพ์

1 | 2

ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ www.VDbakery.com ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรี่ทุกชนิด รับทำถาดอลูมิเนียม พิมพ์ขนมปัง-พิมพ์เค้ก  เครื่องครัวสแตนเลส เตาอบ เครื่องตีไข่ เครื่องผสม อุปกรณ์ แพคเกจิ้ง และวัตถุดิบอื่นๆอีกมากมาย